Ett tydligt DNA genom alla generationer

Bilutvecklingen har vuxit exponentiellt de senaste decennierna. Trots detta har den klassiska bilen från Frankrike lyckats behålla sitt DNA generation efter generation. Här berättar vi historien om Renault CLIO, från generation ett till fem.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Svenska Dagbladet-redaktionens åsikter.

Läs mer på Renault